096-356-9461 mayotc@gmail.com
ออทิสติกเทียมดีขึ้นได้ ถ้าเข้าใจ EF

ออทิสติกเทียมดีขึ้นได้ ถ้าเข้าใจ EF

สื่อชุด “พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน” โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างสรรค์โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) Creative &...

จิตอาสาพัฒนา EF เด็กระยอง

พี่แจ้ แกนนำวัคซีนชีวิตส่งเสริม EF จิตอาสาใจหล่อ พี่แจ้ไม่ใช่ครู แต่เป็นอสม. เป็นคนธรรมดาที่มีใจอาสา มาช่วยคุณครูดูแลลูกหลานของชุมชน ย้อนไป 3 – 4 ปีก่อน พี่แจ้ได้เข้าร่วมอบรม “การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีให้กับเด็ก ด้วยชุดความรู้ EF หรือการ...

ห้องสมุดประชาชน ก็สร้างทักษะ EF ได้

การอ่านเปิดประตูนำทางผู้อ่านเข้าสู่โลกใหม่ เกิดสมาธิ สร้างทักษะในการจดจ่อใส่ใจ พิจารณาไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์จับความหมาย สะสมความรู้ความจำ สร้างระบบคิด ไปสู่ทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิต ก่อนหน้านี้การคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด...

ลูกติดมือถือ EF แก้ได้

แม่มีอยู่จริง สายสัมพันธ์มีอยู่จริง คือสิ่งสำคัญที่พาริกเตอร์ให้หลุดออกจากหน้าจอ ภัยร้ายที่ทำลายสมองเด็กปฐมวัย ช่วงวัย 2 ขวบกว่า ริกเตอร์ติดโทรศัพท์มือถือมาก ติดจนถ้าไม่ได้เล่นก็จะร้องไห้อาละวาด เพราะแม่กับพ่อไปทำงานในตัวเมือง จะกลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์...

วัยรุ่นEF สร้างจากปฐมวัย

เรื่องราวของครอบครัว “มณีวรรณ์” เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน และน่าชื่นใจว่า บทบาทของพ่อแม่มีผลต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ของลูกอย่างมาก อุทัยและศิริเพ็ญ มณีวรรณ์ ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่กรุงเทพฯ กลับมาสร้างครอบครัวเล็กๆ อยู่ด้วยกันที่บ้านเกิด...

ครูผู้ให้โอกาส

เมื่อครูให้โอกาสเด็กได้พัฒนา เด็กจึงพัฒนาสมวัย แจ่มจัน ลามีชัย เป็นครูอีกคนหนึ่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการได้รับการอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย ในฐานะสมาชิกของพื้นที่ส่งเสริม EF...