096-356-9461 mayotc@gmail.com

สมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน

พื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF

[hmapsprem id=1]

ตัวอย่างความสำเร็จ

ออทิสติกเทียมดีขึ้นได้ ถ้าเข้าใจ EF

สื่อชุด “พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน” โครงการ…...

จิตอาสาพัฒนา EF เด็กระยอง

พี่แจ้ แกนนำวัคซีนชีวิตส่งเสริม EF จิตอาสาใจหล่อ พี่แจ้…...

ห้องสมุดประชาชน ก็สร้างทักษะ EF ได้

การอ่านเปิดประตูนำทางผู้อ่านเข้าสู่โลกใหม่ เกิดสมาธิ สร…...

ลูกติดมือถือ EF แก้ได้

แม่มีอยู่จริง สายสัมพันธ์มีอยู่จริง คือสิ่งสำคัญที่พาริ…...

วัยรุ่นEF สร้างจากปฐมวัย

เรื่องราวของครอบครัว “มณีวรรณ์” เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำใ…...

ครูผู้ให้โอกาส

เมื่อครูให้โอกาสเด็กได้พัฒนา เด็กจึงพัฒนาสมวัย แจ่มจัน …...

เปลี่ยนน้ำตาเป็นรอยยิ้ม

การเปลี่ยน Mindset และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู…...

บ่อน้ำบ่อทราย

พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลัก…...

หนังสือภาพทำมือ

“หนังสือภาพทำมือ” เรื่องราวความงดงามที่เกิดจากจิตใจที่ม…...

เมื่อครูเปลี่ยน เด็กเปลี่ยน

ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาดควัน ที่มีเด็กอยู่เพียง 2 …...

ออทิสติกเทียมดีขึ้นได้ ถ้าเข้าใจ EF

สื่อชุด “พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน” โครงการ…...

จิตอาสาพัฒนา EF เด็กระยอง

พี่แจ้ แกนนำวัคซีนชีวิตส่งเสริม EF จิตอาสาใจหล่อ พี่แจ้…...

ห้องสมุดประชาชน ก็สร้างทักษะ EF ได้

การอ่านเปิดประตูนำทางผู้อ่านเข้าสู่โลกใหม่ เกิดสมาธิ สร…...

No post found

แบบประเมิน และ บทเรียนพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) แบบออนไลน์ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตามเวลาที่สะดวก พร้อมบททดสอบก่อนการเรียน และบททดสอบหลังการเรียน มีคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจและให้คำแนะนำ เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมประสิทธิในการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มที่

THAILAND EF PARTNERSHIP