096-356-9461 mayotc@gmail.com

สมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน

วิดีโอข่าว และกิจกรรม

พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลักสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

ออทิสติกเทียมดีขึ้นได้ ถ้าเข้าใจ EF

สื่อชุด “พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน” โครงการ…...

จิตอาสาพัฒนา EF เด็กระยอง

พี่แจ้ แกนนำวัคซีนชีวิตส่งเสริม EF จิตอาสาใจหล่อ พี่แจ้…...

ห้องสมุดประชาชน ก็สร้างทักษะ EF ได้

การอ่านเปิดประตูนำทางผู้อ่านเข้าสู่โลกใหม่ เกิดสมาธิ สร…...

ลูกติดมือถือ EF แก้ได้

แม่มีอยู่จริง สายสัมพันธ์มีอยู่จริง คือสิ่งสำคัญที่พาริ…...

วัยรุ่นEF สร้างจากปฐมวัย

เรื่องราวของครอบครัว “มณีวรรณ์” เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำใ…...

ครูผู้ให้โอกาส

เมื่อครูให้โอกาสเด็กได้พัฒนา เด็กจึงพัฒนาสมวัย แจ่มจัน …...

เปลี่ยนน้ำตาเป็นรอยยิ้ม

การเปลี่ยน Mindset และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู…...

บ่อน้ำบ่อทราย

พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลัก…...

หนังสือภาพทำมือ

“หนังสือภาพทำมือ” เรื่องราวความงดงามที่เกิดจากจิตใจที่ม…...

เมื่อครูเปลี่ยน เด็กเปลี่ยน

ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาดควัน ที่มีเด็กอยู่เพียง 2 …...
สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลักสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

THAILAND EF PARTNERSHIP