096-356-9461 mayotc@gmail.com

ด้วยรักจากย่ายาย

เรื่องราวของน้องเค้ก เด็กน้อยวัย 7 ขวบที่เคยร่าเริงแจ่มใสในวัยก่อนเข้าเรียน ต้องตกอยู่ในภาวะเครียด มีอาการปวดหัว อาเจียน ไม่อยากทำ ไม่อยากเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะความรัก ความห่วงใยของคุณยายที่กลายเป็นความเข้มงวดทั้งเรื่องการเรียนการบ้าน...
ครอบครัวคือเบ้าหลอมที่สำคัญที่สุด

ครอบครัวคือเบ้าหลอมที่สำคัญที่สุด

น้องธี เกิดมาตัวเล็กกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของเด็กโดยทั่วไป จึงมีความเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ แต่โชคดีที่คุณแม่ (วีรยา คำปา) มีโอกาสเข้าร่วมอบรมรับความรู้การพัฒนาทักษะ EF ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเปา พื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย...

เตรียมความพร้อมปฐมวัย ด้วยกอดอุ่นทุกเช้า

“โรงเรียน” สถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนแปลกหน้า สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นตา ไม่เหมือนบ้าน สมองเล็กๆ ของเด็กน้อยเริ่มทำงานรวนๆ ส่งผลให้เด็กรู้สึกหวั่นใจทุกครั้งที่ต้องมาโรงเรียน โชคดีที่คุณครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาเม็งราย...
เปลี่ยนน้ำตาเป็นรอยยิ้ม

เปลี่ยนน้ำตาเป็นรอยยิ้ม

การเปลี่ยน Mindset และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู สามารถเปลี่ยนโลกที่เคยมืดมนของเด็กคนหนึ่ง ให้สว่างสดใสขึ้นได้ จากครูที่เปรียบตัวเองเหมือนฆาตกรที่เคยฆ่าเด็กด้วยคำพูดและการกระทำ เมื่อได้รับความรู้ EF จากการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ อ.พญาเม็งราย จ....
บ่อน้ำบ่อทราย

บ่อน้ำบ่อทราย

พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลักสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบใหญ่เป็นรากฐานทุนมนุษย์ของชาติในอนาคต บ่อน้ำ บ่อทราย เรื่องราวที่ยืนยันว่าการปฏิรูปการศึกษาด้วยพลังชุมชน ไม่แพง ทำได้ทันทีถ้าเข้าใจ หลังจากที่ครูบานเย็น...
หนังสือภาพทำมือ

หนังสือภาพทำมือ

“หนังสือภาพทำมือ” เรื่องราวความงดงามที่เกิดจากจิตใจที่มุ่งมั่น ความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มครูปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาเม็งราย พื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ อ. พญาเม็งราย จ.เชียงราย ที่ตั้งใจพัฒนาทักษะสมอง EF...