096-356-9461 mayotc@gmail.com

ด้วยรักจากย่ายาย

เรื่องราวของน้องเค้ก เด็กน้อยวัย 7 ขวบที่เคยร่าเริงแจ่มใสในวัยก่อนเข้าเรียน ต้องตกอยู่ในภาวะเครียด มีอาการปวดหัว อาเจียน ไม่อยากทำ ไม่อยากเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะความรัก ความห่วงใยของคุณยายที่กลายเป็นความเข้มงวดทั้งเรื่องการเรียนการบ้าน...
ครอบครัวคือเบ้าหลอมที่สำคัญที่สุด

ครอบครัวคือเบ้าหลอมที่สำคัญที่สุด

น้องธี เกิดมาตัวเล็กกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของเด็กโดยทั่วไป จึงมีความเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ แต่โชคดีที่คุณแม่ (วีรยา คำปา) มีโอกาสเข้าร่วมอบรมรับความรู้การพัฒนาทักษะ EF ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเปา พื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย...