096-356-9461 mayotc@gmail.com

สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลักสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

 

ที่อยู่

55 ถนน กรุงเทพ – นนทบุรี แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์

02-913-7555

อีเมล์

admin@rlg-ef.com

THAILAND EF PARTNERSHIP